DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   



GezenAdam Gezinotları

GezenAdam Flora

GezenAdam Yürüyüş Rotaları



Gezi Notları



Beyaz Şehir

Beyaz Şehir

Erken saatlerdeki sabah kahvaltısının ardından Saraybosna’dan yola çıkıp öğleden sonra Balkan Yarımadası`nda ki güneydoğu Avrupa ülkesi Sırbistan’ın başkenti Belgrad`a ulaştık. MÖ. 4. Yüzyıla dayanan geçmişi ile Avrupa`nın en eski şehirlerinden biri olan Belgrad, geçmişten günümüze ulaşan tarihi eserleri, mimari yapıları, ilginç müze ve galerileri ile ülkenin idari, siyasi merkezi olduğu kadar kültürel bir merkezi aynı zamanda. Sava ve Tuna Nehirlerinin birleştiği bölgede kurulmuş olan şehir str...
Yelda Kovuk
Altı Kıtanın Diyarı

Altı Kıtanın Diyarı

Karadağ, Balkan yarımadasında, Avrupa`nın güneydoğu kesiminde yer alan , muhteşem engebeli dağlara ve göllere,ortaçağ köylerine, milli parklara ve yaklaşık 300 km lik Adriyatik kıyı şeridine sahip, yüzölçüm ve nüfus olarak küçük ama son derece güzel bir ülke. Karadağ’ın komşu ülkeleri Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Hırvatistan , Başkenti Podgorica. Karadağ`ın tarihi ve ikincil başkenti ise Karadağ Cumhurbaşkanının resmi ikametgahının bulunduğu ve Eski Kraliyet Başkenti Cetinje ....
Yelda Kovuk
Kaybolan Şehir Üsküp

Kaybolan Şehir Üsküp

Makedonya, Güneydoğu Avrupa`da ki Balkan Yarımadası`nda denize sınırı olmayan küçük bir ülke. Kuzeyde Kosova ve Sırbistan, doğuda Bulgaristan, güneyde Yunanistan, kuzeybatıda Karadağ, batıda Arnavutluk ile komşu. Tarihi boyunca Perslerin, Makedonya Krallığının , Roma , Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının egemenliğinde yaşamış. 600 yıla yakın süren Osmanlı egemenliği Balkan Savaşları (1912-13) ile sona ermiş. I. Dünya Savaşı`nın ardından Sırp-Hırvat -Sloven Krallığı’nın egemenliğine girmiş. II...
Yelda Kovuk
Saraybosna Gülleri

Saraybosna Gülleri

Bosna-Hersek, güneydoğu Avrupa`da Balkan Yarımadasının kuzeyinde yer alan, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile sınırı, Adriyatik denizine 20 km lik kıyısı bulunan küçük bir ülke. Son yıllarda tarihi ve doğal güzellikleri, renkli kültürü ile çok ilgi çeken ülkenin arazi şekli hafif kalp şeklini andırdığı için “Kalp Şeklinde Ülke” deniyormuş. Bosna adının, iyi insanların bölgesi anlamına gelen “Horion Bosona”dan aldığı, topraklarını sulayan Bosna nehrinden geldiği ve Hint- Avrupa dilinde “su” an...
Yelda Kovuk
Köprü Hikayeleri

Köprü Hikayeleri

Balkan Yarımadasının kuzeyinde yer alan Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile komşu olup, Adriyatik denizine 20 km lik kıyısı bulunuyor. Eski Yugoslavya’dan ayrılarak kurulan cumhuriyetlerden biri. Bosna adının, iyi insanların bölgesi anlamına gelen “Horion Bosona”dan aldığı, topraklarını sulayan Bosna nehrinden geldiği ve Hint- Avrupa dilinde “su” anlamına gelen “bosana”dan geldiği yönünde farklı rivayetler var. Hersek adı ise 15 yy ortalarında Stefan Vukçiç Kosariç’in Bosna Kra...
Yelda Kovuk
Tüm Gezi Notları

Bitki Örtüsü



Haseki Küpesi

Haseki Küpesi

30–60 cm boylanabilen, gösterişli çiçekleri olan, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler kaba tüylü, bazı tüyler salgılıdır. Taban yaprakların sapı üç sapçıklı, her sapçık üç yaprakçıklı, yaprakçıklar küt loblu, üst kısmı tüysüz, alt kısmı cılız tüylü veya kaba tüylüdür. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayları arasında; çiçekler biraz sarkık; çanak yapraklar mavi veya eflatunumsu, 25-35 mm; taç yapraklar beyaz; mahmuz mavi veya eflatunumsu, taç yapraklardan uzunca, biraz çengelsidir. Meyve 30 mm uzunlu...
Gorgit Yaylası / Artvin
Hilal Kargaotu

Hilal Kargaotu

50-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde dik, yoğun tüylü ve salgılı tüylüdür. Yapraklar karşılıklı veya çevresel dizili, nadiren almaşık dizili, 50-99 x 27-45 mm, hemen hemen yumurtamsı, tam kenarlı, kenar ± kirpikli; sap 5-19 mm´dir. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; çiçek kurulları yaprak ile dal arasına halka dizilişli, 4-14 çiçekler, nadiren gövdenin alt kısımlarında birleşik salkım şeklinde; brakte yok; çiçek sapı 25 mm´ye kadar; çanak loblar 5-7 mm, şeritsi veya ...
Savsat / Artvin
Kangal

Kangal

İki yıllık otsu bir türdür. Gövde güçlü, boylu boyunca kanatlı-dikenli, örümcek ağsı, nadiren salgılı tüylüdür. Yapraklar iğne dikenli, basit, telek loblu, sığ veya derin tüysü bölmeli; dip yapraklar çoğunlukla gövde yapraklarından daha geniştir. Çiçek kurulu tepecik, tekil veya yalancı şemsiye şeklinde; involukrum yarım küresel veya küremsi; filariler çok sıralı, katmerli, ± mızraksı, köselemsi ve dikensi uçlu; dışta kalan filariler bazen üçgen biçimli, dik veya geriye doğru kıvrımlı; çiçek tab...
Yukarı Gökdere / Isparta
Kağıt Çiçeği

Kağıt Çiçeği

5-60 cm boylanabilen, tek yıllık otsu bir bitkidir. Yapraklar şeritsi 5-50 x 1-8 mm boyutlardadır. Çiçeklenme dönemi Haziran-Eylül ayları arası; çiçek durumu tepecik, yarım küresel-yumurta biçimli, 5-15 mm çapta (sadece merkez çiçekler); involukrum tüysüz; dışta kalan filariler yumurtamsı, dikensi uçlu, basık, şeffaf veya saman rengi, bazen kırmızı-kahverengi merkez çizgili; içte kalan filariler tabla çapının 2 katı uzunlukta, şeritsi-eliptik, kalıcı, pembemsi beyaz, pembe veya eflatun; papus ka...
Gölcük / Isparta
Kanlıbasıra otu

Kanlıbasıra otu

120 cm kadar boylanabilen, iki yıllık veya kısa ömürlü çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik ve tamamen tüysüzdür. Alt yapraklar rozet şeklinde, mızraksı-ispatulamsı, nadiren mızraksı veya ters mızraksı; sap yaprakları çok sayıda, genellikle yumurtamsı, küt uçlu, nadiren dikdörtgenimsi ve sapı kavrayan/saran formdadır. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler in başlar halinde, üst sap yaprakları bürümlü; çanak 1.6-2 mm, tüysüz, meyve zamanı alt kısmı büzülen; taç yapraklar parlak...
Dedegöl / Isparta
Tüm Bitki Çeşitleri

Yürüyüş Rotaları



Kıbrıs Köyü Vadisi

Kıbrıs Köyü Vadisi

Toplam yol
10590m

Toplam süre
4-6 Saat

Yükseklik
1351m

Yükselme
419m

Alçalma
-411m

Bayram tatilini fırsat bilip küçük bir grup Kıbrıs Köyü Vadisinin yolunu tuttuk. Kıbrıs Köyü Vadisi Elmadağ’dan doğan ve daha sonra Hatip Çayı ile birleşen Kıbrıs Deresi’nin yatağı boyunca devam eden 8 km uzunluğunda bir vadi. Vadide yapılan akademik çalışmala...

Mamak/Ankara
Beynam Kalıntı Ormanı

Beynam Kalıntı Ormanı

Toplam yol
9458m

Toplam süre
3-4 Saat

Yükseklik
1510m

Yükselme
136m

Alçalma
-374m

16 Aralık Pazar günü Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneğinin gerçekleştirdiği Beynam Ormanına Açıklamalı Doğa Gezisine katıldık. Sabah 10:00 gibi başlayan yürüyüşümüz yaklaşık 6 saat sürdü. Karaçamın egemen olduğu orman içinde; meşe, katran a...

Beynam/Ankara
Çamkoru Gölü

Çamkoru Gölü

Toplam yol
4366m

Toplam süre
1 Saat

Yükseklik
1401m

Yükselme
29m

Alçalma
-43m

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından düzenlenen Orman Ekolojisi Okulu ardından, 4 Kasım 2018 Pazar günü Çamlıdere-Çamkoru`ya yapılan teknik geziye katıldık. Çamkoru Gölü`nün güneyindeki Sarıçam Ormanında Ahmet Demirtaş, Salih Usta ...

Çamlıdere/Ankara
Samandere Şelalesi

Samandere Şelalesi

Toplam yol
1555m

Toplam süre
1 Saat

Yükseklik
818m

Yükselme
52m

Alçalma
-38m

Samandere Şelalesi, Düzce’nin güneydoğusunda, D-100 Karayolu’na 26 km uzaklıktadır. Şelalenin kapladığı alan 10 hektardır. Alandaki akarsular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içeris...

Derdin Köyü/Düzce
İdris Dağı Gölköy Parkuru

İdris Dağı Gölköy Parkuru

Toplam yol
10229m

Toplam süre
2-4 Saat

Yükseklik
1577m

Yükselme
442m

Alçalma
-466m

21 Ekim 2018`de Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Derneği ile birlikte İdris Dağındaydık. Yağmurlu bir gündü... Gezi boyunca kısa aralıklarla kesilse de çisil çisil yağmurun altında ıslandık; gezinin sonuna doğru yağmur ancak kesildi. Bazılarımıza zor gelse...

Kalecik/Ankara
Yüm Yürüyüş Rotaları