DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   
Picea pungens

Mavi LadinMavi Ladin - Picea pungens [ Ahenk Sokak / Ankara - Haziran 2014 © Serdar Ölez ]
Ahenk Sokak / Ankara - Haziran 2014 © Serdar Ölez

İğne yapraklı, çok yıllık, 30m`ye kadar boylanabilen herdem yeşil bir ağaçtır. Yaprakları 15-30mm, yaprak kesiti dört köşeli, etli, soluk boz-yeşil veya parlak mavi renktedir. Yapraklar dala çepeçevre almaşık ve tek tek bağlıdır. Bir evciklidir. Dişi çiçek sürgün ucunda, erkek çiçek ise sürgün koltuğunda yer alır. Kozalaklar sarkık, ince uzun, silindirik, 6-11 cm uzunlukta, kapalıyken 2 cm genişliğinde, açıkken ise 4 cm genişliğindedir. Tohumlar siyah, 3-4 mm uzunluğunda, ince uzun, tohum kanadı 10-13 mm olup donuk kahverengidir. Türkiye`de florasına uyumlu egzotik bir türdür.Ahenk Sokak / Ankara - Haziran 2014 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.    Plantae
      └—Coniferophyta
        └—Pinopsida
          └—Pinales
            └—Pinaceae
              └—Picea

Taksonomi

Kapak foğrafı

Yaprak
Bilimsel Ad ve Sinonimler
Picea pungens Engelm.
Picea pungens Engelm. f. argentea Beissn.
Picea pungens Engelm. var. glauca Regel

İngilizce
Blue Spruce

Diğer adlandırmalar