DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   
Paliurus spina-christi

Karaçalı

(Garkad, Çalıdikeni, Sincandikeni, Karadiken, İsadikeni)

Karaçalı - Paliurus spina-christi [ Ankara - Ağustos 2015 © Serdar Ölez ]
Ankara - Ağustos 2015 © Serdar Ölez

Kışın yaprağını döken, 3 metreye kadar boylanabilen, sık dallı, dikenli, dağınık tepeli bir türdür. Dallar parlak dikenli, dikenler sivri ve çentiklidir. Yaprakları almaşık dizili, eliptik şekillidir. Çiçekler körpe dalların yaprak koltuklarında salkım şeklinde, sarı-yeşil renkte ve çift cinsiyetlidir. 5 çanak, 5 taç yapraklıdır. Çiçek demetleri toplu haldedir. Meyveler açık kahverengi, kuru görünümlü, 3 gözlü ve kanatlıdır. Kurak topraklarda iyi gelişim gösterdiğinden erozyonla mücadelede, dikenli olduğu için canlı çit yapımında kullanılmakta ve meyve ve yapraklarından tıpta çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır.Ankara - Ağustos 2015 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.    Plantae
      └—Magnoliophyta
        └—Magnoliopsida
          └—Rhamnales
            └—Rhamnaceae
              └—Paliurus

Taksonomi

Kapak foğrafı

Genel görünüm

Yaprak

Meyve

Bitki çizimi

Türkiye doğal yayılışı
Bilimsel Ad ve Sinonimler
Paliurus spina-christi Mill.
Rhamnus paliurus L.

İngilizce
Jeruselem Thorn

Diğer adlandırmalar