Flora    Patika    Gezi Notları   

Vincetoxicum hirundinaria
Panzehir Otu
(Kuş GavurBiberi)

Panzehir Otu - Vincetoxicum hirundinaria [ Kıbrıs Köyü Vadisi / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez ]
Kıbrıs Köyü Vadisi / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez
Stem to 120 cm, simple or rarely branched above, sometimes slightly twining near apex, subglabrous or distichous pubescent. Leaves to 10 x 5 cm, lower broadly ovate, upper ovate-Ianceolate, acuminate, base subcordate or rounded, dark green and shining, ± pubescent, especially on veins and margins; petioles to 1 cm. Cymes 3-10-flowered, rather lax; peduncles to 4 cm. Pedicels equalling or exceeding flowers. Calyx lobes Ianceolate, glabrous or slightly ciliate. Corolla white or pale yellow, 5-10 mm diam.; lobes oblong or ovate, glabrous or slightIy hairy on upper surface. Follicles 3-7 cm, fusiform, glabrous. Fl. 5-6. Open sunny places, sandy clay and calcareous rocks, 40-c. 700 m. 120 cm`ye kadar boylanabilen, basit (nadiren dallanmış) gövdeli, yukarıya basit veya nadiren dallanmış, bazen tepe, alt katmanlı veya dağınık tüylü kıvrımlarda biraz katlanır. 10 x 5 cm`ye kadar, genişçe ovate, üst ovate-Iyonolat, akuminat, baz altkordan ya da yuvarlak koyu yeşil ve parlayan, ± tüylü, özellikle damarlarda ve kenar boşluklarında bırakır; petioles 1 cm`ye kadar. Cymes 3-10-çiçekli, oldukça gevşek; peduncles 4 cm`ye kadar. Çiçeklere eşit veya fazla çalılar. Kaliks kurbağası, tıraşlı, tüysüz veya hafif silikon. Corolla beyaz veya soluk sarı, 5-10 mm diam .; loblar dikdörtgen veya ovat, üst yüzeyde tüysüz veya hafif kıllı. Foliküller 3-7 cm, fusiform, tüysüz. Fl. 5-6. Açık güneşli yerler, kumlu kil ve kalkerli kayalar, 40-c. 700 m.


Kıbrıs Köyü Vadisi / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.