Flora    Patika    Gezi Notları   
Berberis vulgaris
Berberis
(Kadın Tuzluğu, Karamuk)

Berberis - Berberis vulgaris [ Dikmen Vadisi - Mayıs 2014 © Serdar Ölez ]
Dikmen Vadisi - Mayıs 2014 © Serdar Ölez

2m kadar boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı formlu odunsu bir türdür. Genç gövdeler sarı kabuklu ve siyah [009#kovucukludur (lentisel)#]; yaşlanan dallar kırmızı- kahverengine dönüşür ancak [009#kovucuklar#] olduğu gibi kalırlar. Yapraklar dikenlerden daha uzunca; [007#yumurtamsı-eliptik#] veya [007#ters yumurtamsı#]; kenarlar inceden inceye [003#dikenli (spinulose)#] veya bütün kenarlı (aynı çalıda dahi değişken); üst yüzey stomasızdır. çiçeklenme dönemi Mayıs ayı civarı; [002#çiçek durumu salkım#] 15-25 çiçekli; çanak yapraklar 6 tane; taç yapraklar 6 tane, sarı renkte; ercik 6 tanedir. Meyve silindirimsi şekilde, küçük, çekirdek fark edilmeyecek kadar küçük, sulu ve olgunlaşınca kırmızı renktedir. 900-1500m yüksekliklerde; taşlık yamaçlar ve ormanlık/çalılık alanlarda hendek içlerinde sıklıkla görülür.Dikmen Vadisi - Mayıs 2014 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.