DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   
Berberis vulgaris

Berberis

(Kadın Tuzluğu, Karamuk)

Berberis - Berberis vulgaris [ ODTÜ / Ankara - Eylül 2018 © Serdar Ölez ]
ODTÜ / Ankara - Eylül 2018 © Serdar Ölez

2 m kadar boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı formlu odunsu bir türdür. Genç gövdeler sarı kabuklu ve siyah [009#kovucukludur (lentisel)#]; yaşlanan dallar kırmızı- kahverengine dönüşür ancak [009#kovucuklar#] olduğu gibi kalırlar. Yapraklar dikenlerden daha uzunca; [007#yumurtamsı-eliptik#] veya [007#ters yumurtamsı#]; kenarlar inceden inceye [003#dikenli (spinulose)#] veya bütün kenarlı (aynı çalıda dahi değişken); üst yüzey stomasızdır. Çiçeklenme dönemi Mayıs ayı civarı; [002#çiçek durumu salkım#] 15-25 çiçekli; çanak yapraklar 6 tane; taç yapraklar 6 tane, sarı renkte; ercik 6 tanedir. Meyve silindirimsi şekilde, küçük, sulu, ekşi, başlangıçta yeşil olgunlaşınca kırmızı renktedir. 900-1500 m yüksekliklerde; taşlık yamaçlar ve ormanlık/çalılık alanlarda, sıklıkla hendek içlerinde görülür.ODTÜ / Ankara - Eylül 2018 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.    Plantae
      └—Magnoliophyta
        └—Magnoliopsida
          └—Ranunculales
            └—Berberidaceae
              └—Berberis

Taksonomi

Kapak foğrafı

Genel görünüm

Gövde

Yaprak

Erdişi çiçek

Meyve

Tohum

Bitki çizimi

Türkiye doğal yayılışı
Bilimsel Ad
Berberis vulgaris L.

İngilizce
Common Barberry

Diğer adlandırmalar

Metinde geçen terimler (1)

Metinde geçen terimler (2)

Metinde geçen terimler (3)

Metinde geçen terimler (4)
Ağaçlar.org Bitki Veritabanı

Harici bağlantı