Flora    Patika    Gezi Notları   




Briza humilis
Kadındili


Kadındili - Briza humilis [ Aysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez ]
Aysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez

8-40 cm boylanabilen, vejetatif üreyimsiz, buğdaygiller ailesinden tek yıllık otsu bir bitkidir. Sap yaprakları 2 mm genişlikte, seyrek, tüysüz. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek durumu [002#birleşik salkım#], 2-10 cm uzunlukta, 2-3 kez dallanmış; çiçek sapı 1-6mm, ~dik, [011#başak #]tan kısa veya hafif uzunca; [011#başak#] çok sayıda, yukarı doğru yükselen, yumurtamsı formda, 4-5x3-4 mm boyutlarda, daralan uçlu; [011#tane zarfı (kavuz)#] yuvarlağımsı fakat derin içbükey, 2.5-3 mm uzunlukta, arka kısmı az derecede tüylü, küt; [011#başakçık#] 5-7 adet; [011#başakçık bürgüsü (lemma)#] [011#tane zarfı (kavuz)#] ile aynı formda; [011#başakçık bürgüsü (palea)#] genişçe, eliptik, [011#başakçık bürgüsü (lemma)#] kadar uzun ve küt uçludur. 350-1800 m arası yüksekliklerde, çam ve meşe ormanlarında, taşlık yamaçlar, nadas tarlalarıda, kireçtaşı tortulu şistli topraklarda gelişim gösterir.



Aysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.