DDbtn
PicPath
Flora    Patika    Gezi Notları   
Taxus baccata

PorsukPorsuk - Taxus baccata [ ODTÜ Kampüsü - Mayıs 2014 © Serdar Ölez ]
ODTÜ Kampüsü - Mayıs 2014 © Serdar Ölez

Çoğunlukla boylu çalı, bazen de 20 metreye boylanabilen sık dallı, yuvarlak tepeli bir ağaç görünümündedir. Kırmızı kahverengi kabuğu gelişi güzel çatlar ve dökülür. Genç sürgünler, yeşil renkli ve çok elastikidir. İğne yapraklar, 1-2,5 cm uzunluğunda olup, koyu yeşil ve üst yüzleri parlaktır. İğne yaprakların uçları sivri ve enine kesitleri yassıdır. Göknar ile benzeşirler, ancak Porsuk’ta iğne yaprakların alt yüzlerinde belirgin stoma çizgileri yoktur. Yine iğne yaprakların enine kesitlerinde reçine kanalı bulunmaz. Odunları sert ve ağır, dış hava koşullarına çok dayanıklıdır. Bir gölge ağacı olan adi porsuk, çok yavaş büyür. Donlara karşı duyarlıdır. Uzun ömürlü, 2000-3000 yıl kadar yaşayabilmektedir. Dayanıklı ve elastiki olan odunundan eski ve orta çağlardan günümüze değin yay yapımında yararlanılmaktadır. Öte yandan, odunu günümüzde mobilyacılıkta, lambri, oymacılık, tornacılık ve küçük el sanatlarında kullanılmaktadır.ODTÜ Kampüsü - Mayıs 2014 © Serdar Ölez


Bu sayfada yer alan bilgiler açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Akademik olarak doğru bulmadığınız açıklamaları lütfen info@gezenadam.com adresine bildiriniz.    Plantae
      └—Coniferophyta
        └—Pinopsida
          └—Taxales
            └—Taxaceae
              └—Taxus

Taksonomi

Kapak foğrafı

Sürgün

Yaprak
DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

IUCN Kırmızı Liste

Bitki çizimi

Türkiye doğal yayılışı
Bilimsel Ad ve Sinonimler
Taxus baccata L.
Taxus baccata L. var. aurea Carrière
Taxus baccata L. var. fastigiata (Lindl.) Loudon
Taxus baccata L. var. fastigiata-aurea Seneclauze
Taxus baccata L. var. washingtonii (R. Sm.) Beissn.

İngilizce
English Yew

Diğer adlandırmalar
Ağaçlar.org

Harici bağlantı
Meyvesi dışında tüm kısımlarında ZEHİRLİ alkaloid (Paclitaxel) barındırır

Harici bağlantı