DDbtn
Alcea | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae

Alcea


-

Toplam 21 takson
19 tür, 2 alttür, 0 varyete, 0 melez


Alcea cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Alcea gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).