DDbtn
Aneuraceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Metzgeriales

Aneuraceae


-
Toplam 3 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Aneuraceae ailesi altındaki cinsler

Aneura Cryptothallus Riccardia

Aneuraceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Aneuraceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).