DDbtn
PicPath
Anthocerotales | Gezenadam


Plantae | Anthocerotophyta | Anthocerotopsida

Anthocerotales


Toplam 3 aile
Toplam aile
Toplam cins


Anthocerotales Takımı Altındaki Aileler

Anthocerotaceae, Dendrocerotaceae, Notothyladaceae

Anthocerotales Takımının Türkiye'deki Doğal Cinsleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.