DDbtn
Aquifoliaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Celastrales

Aquifoliaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 1 cins
Toplam 2 takson


Aquifoliaceae ailesi altındaki cinsler

Ilex Nemopanthus

Aquifoliaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Türkiye'den bildirilen Aquifoliaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).