DDbtn
Asplenium | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales | Aspleniaceae

Asplenium


-

Toplam 18 takson
15 tür, 0 alttür, 0 varyete, 3 melez


Asplenium cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Asplenium gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).