DDbtn
PicPath
Betulaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fagales

Betulaceae


Betula litwinowii
Toplam 6 cins
Toplam 5 cins
Toplam 12 takson


Betulaceae Ailesi Altındaki Cinsler

Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Nothofagus, Ostrya

Betulaceae Ailesinin Türkiye'deki Doğal Türleri

Alnus
Alnus glutinosa
Alnus orientalis

Betula
Betula browicziana
Betula litwinowii
Betula medwediewii
Betula pendula

Carpinus
Carpinus betulus
Carpinus orientalis

Corylus
Corylus avellana
Corylus colurna
Corylus maxima

Ostrya
Ostrya carpinifolia
Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.