DDbtn
Bryophyta | Gezenadam


Plantae

Bryophyta


-
Toplam 4 sınıf
Toplam 1 sınıf
Toplam takım


Bryophyta bölümü altındaki sınıflar

Andreaeopsida Bryopsida Sphagnopsida Takakiopsida

Türkiye'den bildirilen Bryophyta gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).