DDbtn
PicPath
Bryopsida | Gezenadam


Plantae | Bryophyta

Bryopsida


Toplam 17 aile
Toplam aile
Toplam cins


Bryopsida Sınıfı Altındaki Takımlar

Archidiales, Bryales, Buxbaumiales, Dicranales, Fissidentales, Funariales, Grimmiales, Hookeriales, Hypnales, Isobryales, Leucodontales, Orthotrichales, Polytrichales, Pottiales, Schistostegiales, Seligerales, Tetraphidales

Bryopsida Sınıfının Türkiye'deki Doğal Aileleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.