DDbtn
PicPath
Buxbaumiales | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida

Buxbaumiales


-
Toplam 1 aile
Toplam aile
Toplam cins


Buxbaumiales takımı altındaki aileler

Buxbaumiaceae

Buxbaumiales takımının Türkiye'deki doğal cinsleri

Türkiye'den bildirilen Buxbaumiales gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.