DDbtn
PicPath
Calypogeiaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Jungermanniales

Calypogeiaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Calypogeiaceae ailesi altındaki cinsler

Calypogeia Eocalypogeia

Calypogeiaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Calypogeiaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.