DDbtn
Cephaloziaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Jungermanniales

Cephaloziaceae


-
Toplam 7 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Cephaloziaceae ailesi altındaki cinsler

Cephalozia Cladopodiella Hygrobiella Nowellia Odontoschisma Pleurocladula Schofieldia

Cephaloziaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Cephaloziaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).