DDbtn
PicPath
Ceratopteris | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales | Parkeriaceae

CeratopterisToplam 0 cins
Toplam 0 tür


Ceratopteris ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.