DDbtn
Cycadopsida | Gezenadam


Plantae | Cycadophyta

Cycadopsida


-
Toplam 1 takım
Toplam takım
Toplam aile


Cycadopsida sınıfı altındaki takımlar

Cycadales

Cycadopsida sınıfının Türkiye'deki doğal aileleri

Türkiye'den bildirilen Cycadopsida gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).