DDbtn
Datiscaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Violales

Datiscaceae


-
Toplam 1 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Datiscaceae ailesi altındaki cinsler

Datisca

Datiscaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Datisca
Datisca cannabina

Türkiye'den bildirilen Datiscaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).