DDbtn
PicPath
Dennstaedtiaceae | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales

Dennstaedtiaceae


-
Toplam 9 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Dennstaedtiaceae ailesi altındaki cinsler

Dennstaedtia Histiopteris Hypolepis Lindsaea Lonchitis Microlepia Odontosoria Pteridium Saccoloma

Dennstaedtiaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Pteridium
Pteridium aquilinum

Türkiye'den bildirilen Dennstaedtiaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.