DDbtn
PicPath
Dicksoniaceae | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales

Dicksoniaceae


Toplam 2 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Dicksoniaceae Ailesi Altındaki Cinsler

Cibotium, Dicksonia

Dicksoniaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.