DDbtn
Dicranales | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida

Dicranales


-
Toplam 5 aile
Toplam aile
Toplam cins


Dicranales takımı altındaki aileler

Bruchiaceae Bryoxiphiaceae Dicranaceae Ditrichaceae Leucobryaceae

Dicranales takımının Türkiye'deki doğal cinsleri

Türkiye'den bildirilen Dicranales gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).