DDbtn
Dioscoreaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Liliopsida | Liliales

Dioscoreaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Dioscoreaceae ailesi altındaki cinsler

Dioscorea Rajania

Dioscoreaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Türkiye'den bildirilen Dioscoreaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).