DDbtn
PicPath
Ditrichaceae | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Dicranales

Ditrichaceae


Toplam 7 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Ditrichaceae Ailesi Altındaki Cinsler

Ceratodon, Distichium, Ditrichum, Eccremidium, Pleuridium, Saelania, Trichodon

Ditrichaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.