DDbtn
PicPath
Dryopteris | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae

Dryopteris


-

Toplam 19 takson
9 tür, 6 alttür, 0 varyete, 4 melez


Dryopteris cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Dryopteris gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.