DDbtn
Erodium | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae

Erodium


-

Toplam 31 takson
22 tür, 9 alttür, 0 varyete, 0 melez


Erodium cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Erodium gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).