DDbtn
Eryngium | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apiales | Apiaceae

Eryngium


-

Toplam 26 takson
23 tür, 1 alttür, 2 varyete, 0 melez


Eryngium cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Eryngium gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).