DDbtn
PicPath
Fabroniaceae | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Hypnales

Fabroniaceae


Toplam 3 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Fabroniaceae Ailesi Altındaki Cinsler

Anacamptodon, Clasmatodon, Fabronia

Fabroniaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.