DDbtn
PicPath
Fagaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fagales

Fagaceae


-
Toplam 6 cins
Toplam 3 cins
Toplam 23 takson


Fagaceae ailesi altındaki cinsler

Castanea Castanopsis Chrysolepis Fagus Notholithocarpus Quercus

Fagaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Castanea
Castanea sativa

Fagus
Fagus orientalis
Fagus sylvatica

Quercus
Quercus aucheri
Quercus brantii
Quercus cerris
Quercus coccifera
Quercus dalechampii
Quercus frainetto
Quercus hartwissiana
Quercus ilex
Quercus infectoria
Quercus ithaburensis
Quercus kotschyana
Quercus libani
Quercus macranthera
Quercus petraea
Quercus pontica
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus trojana
Quercus vulcanica
Quercus x mannifera

Türkiye'den bildirilen Fagaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.