DDbtn
Funariales | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida

Funariales


-
Toplam 7 aile
Toplam aile
Toplam cins


Funariales takımı altındaki aileler

Disceliaceae Ephemeraceae Funariaceae Gigaspermaceae Oedipodiaceae Splachnaceae Splachnobryaceae

Funariales takımının Türkiye'deki doğal cinsleri

Türkiye'den bildirilen Funariales gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).