DDbtn
PicPath
Funariales | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida

Funariales


Toplam 7 aile
Toplam aile
Toplam cins


Funariales Takımı Altındaki Aileler

Disceliaceae, Ephemeraceae, Funariaceae, Gigaspermaceae, Oedipodiaceae, Splachnaceae, Splachnobryaceae

Funariales Takımının Türkiye'deki Doğal Cinsleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.