DDbtn
Gymnomitriaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Jungermanniales

Gymnomitriaceae


-
Toplam 4 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Gymnomitriaceae ailesi altındaki cinsler

Eremonotus Gymnomitrion Marsupella Prasanthus

Gymnomitriaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Gymnomitriaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).