DDbtn
PicPath
Halimodendron | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae

Halimodendron


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Halimodendron cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Halimodendron gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.