DDbtn
Hedysarum | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae

Hedysarum


-

Toplam 22 takson
20 tür, 2 alttür, 0 varyete, 0 melez


Hedysarum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Hedysarum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).