DDbtn
PicPath
Hymenophyllaceae | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales

Hymenophyllaceae


-
Toplam 3 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Hymenophyllaceae Ailesi Altındaki Cinsler

Hymenophyllum Trichomanes Vandenboschia

Hymenophyllaceae Ailesinin Türkiye'deki Doğal Türleri

Hymenophyllum
Hymenophyllum tunbrigense
Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.