DDbtn
PicPath
Jungermanniaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Jungermanniales

Jungermanniaceae


Toplam 14 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Jungermanniaceae Ailesi Altındaki Cinsler

Anastrepta, Anastrophyllum, Barbilophozia, Chandonanthus, Cryptocolea, Gymnocolea, Jamesoniella, Jungermannia, Lophozia, Mylia, Nardia, Sphenolobopsis, Tetralophozia, Tritomaria

Jungermanniaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.