DDbtn
PicPath
Leitneriaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Leitneriales

Leitneriaceae


Toplam 1 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Leitneriaceae Ailesi Altındaki Cinsler

Leitneria

Leitneriaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.