DDbtn
PicPath
Lepisorus | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Polypodiales | Polypodiaceae

LepisorusToplam 0 cins
Toplam 0 tür


Lepisorus ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.