DDbtnPlantae | Magnoliophyta

Magnoliopsida


-
Toplam 62 takım
Toplam 51 takım
Toplam 127 aile


Magnoliopsida sınıfı altındaki takımlar

Apiales Aristolochiales Asterales Batales Boraginales Brassicales Callitrichales Calycerales Campanulales Capparales Caryophyllales Casuarinales Celastrales Cornales Diapensiales Dilleniales Dipsacales Ebenales Ericales Euphorbiales Fabales Fagales Gentianales Gentianales Geraniales Haloragales Hamamelidales Illiciales Juglandales Lamiales Laurales Lecythidales Leitneriales Linales Magnoliales Magnoliidae Malpighiales Malvales Myricales Myrtales Nepenthales Nymphaeales Papaverales Piperales Plantaginales Plumbaginales Polygalales Polygonales Primulales Proteales Ranunculales Rhamnales Rosales Rubiales Santalales Sapindales Saxifragales Scrophulariales Solanales Theales Urticales Violales

Magnoliopsida sınıfının Türkiye'deki doğal aileleri

Apiales
Apiaceae
Araliaceae

Aristolochiales
Aristolochiaceae

Asterales
Asteraceae

Boraginales
Boraginaceae

Brassicales
Brassicaceae

Callitrichales
Callitrichaceae
Hippuridaceae

Campanulales
Campanulaceae

Capparales
Brassicaceae
Capparaceae
Resedaceae

Caryophyllales
Aizoaceae
Amaranthaceae
Cactaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Molluginaceae
Nyctaginaceae
Phytolaccaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Tamaricaceae

Casuarinales
Casuarinaceae

Celastrales
Aquifoliaceae
Celastraceae

Cornales
Cornaceae

Dilleniales
Paeoniaceae

Dipsacales
Caprifoliaceae
Dipsacaceae
Valerianaceae

Ebenales
Ebenaceae
Styracaceae

Ericales
Empetraceae
Ericaceae
Monotropaceae
Pyrolaceae

Euphorbiales
Buxaceae

Fabales
Fabaceae

Fagales
Betulaceae
Fagaceae

Gentianales
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Gentianaceae

Geraniales
Balsaminaceae
Geraniaceae
Oxalidaceae

Haloragales
Haloragaceae

Hamamelidales
Hamamelidaceae
Platanaceae

Juglandales
Juglandaceae

Lamiales
Boraginaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Plantaginaceae
Verbenaceae

Laurales
Lauraceae

Linales
Linaceae

Magnoliales
Magnoliaceae

Magnoliidae
Boraginaceae

Malpighiales
Euphorbiaceae
Hypericaceae
Rafflesiaceae
Salicaceae
Violaceae

Malvales
Malvaceae
Sterculiaceae
Tiliaceae

Myrtales
Lythraceae
Myrtaceae
Onagraceae
Punicaceae
Thymelaeaceae
Trapaceae

Nepenthales
Droseraceae

Nymphaeales
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae

Papaverales
Fumariaceae
Papaveraceae

Plantaginales
Plantaginaceae

Plumbaginales
Plumbaginaceae

Polygalales
Polygalaceae

Polygonales
Polygonaceae

Primulales
Primulaceae

Ranunculales
Berberidaceae
Ranunculaceae

Rhamnales
Elaeagnaceae
Rhamnaceae
Vitaceae

Rosales
Crassulaceae
Grossulariaceae
Hydrangeaceae
Rosaceae
Saxifragaceae

Rubiales
Rubiaceae

Santalales
Santalaceae
Viscaceae

Sapindales
Aceraceae
Anacardiaceae
Meliaceae
Rutaceae
Simaroubaceae
Staphyleaceae
Zygophyllaceae

Scrophulariales
Acanthaceae
Bignoniaceae
Lentibulariaceae
Oleaceae
Orobanchaceae
Pedaliaceae
Scrophulariaceae

Solanales
Convolvulaceae
Cuscutaceae
Hydrophyllaceae
Menyanthaceae
Polemoniaceae
Solanaceae

Theales
Elatinaceae
Theaceae

Urticales
Cannabaceae
Moraceae
Ulmaceae
Urticaceae

Violales
Cistaceae
Cucurbitaceae
Datiscaceae
Frankeniaceae

Türkiye'den bildirilen Magnoliopsida gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).