DDbtn
Mniaceae | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida | Bryales

Mniaceae


-
Toplam 8 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Mniaceae ailesi altındaki cinsler

Cinclidium Cyrtomnium Leucolepis Mnium Plagiomnium Pseudobryum Rhizomnium Trachycystis

Mniaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Mniaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).