DDbtn
Ornithogalum | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Liliopsida | Liliales | Liliaceae

Ornithogalum


-

Toplam 61 takson
58 tür, 1 alttür, 2 varyete, 0 melez


Ornithogalum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Ornithogalum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).