DDbtn
Pallaviciniaceae | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Metzgeriales

Pallaviciniaceae


-
Toplam 2 cins
Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Pallaviciniaceae ailesi altındaki cinsler

Moerckia Pallavicinia

Pallaviciniaceae ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Pallaviciniaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).