DDbtn
Papaver | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Papaverales | Papaveraceae

Papaver


-

Toplam 49 takson
28 tür, 17 alttür, 4 varyete, 0 melez


Papaver cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Papaver gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).