DDbtn
Peganum | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Sapindales | Zygophyllaceae

Peganum


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Peganum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Peganum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).