DDbtn
Pilularia | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Hydropteridales | Marsileaceae

Pilularia


-

Toplam 2 takson
2 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Pilularia cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Pilularia gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).