DDbtn
PicPath
Plecostachys | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae

Plecostachys


-

Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Plecostachys ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Plecostachys gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.