DDbtn
PicPath
Polygonum | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Polygonales | Polygonaceae

Polygonum


-

Toplam 41 takson
35 tür, 6 alttür, 0 varyete, 0 melez


Polygonum cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Polygonum gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.