DDbtn
Primula | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Primulales | Primulaceae

Primula


-

Toplam 13 takson
5 tür, 7 alttür, 0 varyete, 1 melez


Primula cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Primula gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).