DDbtn
PicPath
Salvinia | Gezenadam


Plantae | Pteridophyta | Filicopsida | Hydropteridales | Salviniaceae

Salvinia


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Salvinia cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Salvinia gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.